STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy

Otwockie Centrum Informacji

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Otwocka i okolic, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych.

OCI